Kategorie produktů

Obchodní podmínky

Potvrzením objednávky zákazník stvrzuje, že se seznámil s níže uvedenými obchodními podmínkami a reklamačním řádem a že s nimi souhlasí.

 
1. Úvodní ustanovaní:
 
Těmito Všeobecnými obchodními podmínkami (dále jen "Podmínky") se řídí všechny maloobchodní vztahy, tj. vztahy uzavírané mezi firmou S&S Trading CZ, s.r.o., IČO: 28862732 (dále jen "prodávající"), která je provozovatelem internetového obchodu www.pocitace-mobily.cz, a kupujícími (dále jen „odběratel“ nebo „kupující"). Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy, které nejsou těmito obchodními podmínkami upravené, zákonem č. 40/1964 Sb., občanským zákoníkem (dále jen "ObčZ"), a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele (dále jen „Zos“). Je-li smluvní stranou jiný subjekt, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami obchodním zákoníkem (č. 513/1991 Sb.) Další informace o prodávajícím jsou uvedeny v sekci „Kontakty“
 

2.Uzavření kupní smlouvy:
 
Jednotlivé kupní smlouvy jsou uzavírány na základě on-line objednávky odběratele, která musí obsahovat minimálně tyto náležitosti:
 
a) jméno a přijmění odběratele
b) telefonní číslo a e-mail odběratele
c) druh objednaneho produktu a jeho množství
d) fakturační adresu, popř. dodací adresu
e) způsob dopravy
f) způsob úhrady
 
Na základě on-line objednávky odběratele, splňující výše uvedené požadavky, prodávající odběrateli vystaví potvrzení objednávky, v němž odběrateli potvrdí druh, kupní cenu, množství produktů, jež se odběrateli zavazuje dodat, místo a termín dodání, způsob dopravy, formu úhrady kupní ceny a číslo objednávky.
 
Pokud nemá zboží prodávající k dispozici na skladu v době objednání, informuje o této skutečnosti odběratele s návrhem termínu dodání zboží.
 
Po potvrzení objednávky je ne e-mail kupujícího i prodávajícího automaticky odeslán potvrzovací email o přijetí objednávky.
   

3. Cena
 
Kupní cena je stanovena dle ceníku prodávajcího platného v době objednání zboží, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Tato cena bude bude uvedena v potvrzovacím e-mailu objednávky. Cena zboží je vždy uvedená včetně příslušné sazby DPH, recyklačních, popř. dalších poplatků. V ceně zboží není započítána cena za dopravu a cena v případě objednání na dobírku. Balné je vždy zdarma. Miminální cena objednávky je 300,- Kč
 

4. Termín plnění 
 
Dnem dodání je den převzetí zboží odběratelem. Pokud odběratel nepřevezme výrobek ve sjednaném termínu a sjednaném místě, ačkoliv dodavatel řádně splnil dohodnutý způsob dopravy, a odběratel řádně a včas neodstoupil od smlouvy, je dodavatel oprávněn v rozsahu povoleném právními předpisy požadovat po odběrateli náhradu škody tím vzniklé. 
 
5. Platební metody
 
a) platba dobírkou – kupující platí až při převzetí zboží.
 
b) platba předem – kupující platí bankovním převodem po potvrzení objednávky.
 
Potvrzovací e-maíl obsahuje údaje potřebné pro platební transakci (číslo účtu prodávajícícho, cenu, variabilní symbol) Zboží odesíláme druhý den po obdržení platby (pokud je skladem). Při převzetí od přepravce již kupující neplatí nic.
 
c) platba převodem - mPeníze - Jedná se o zjednodušení bankovního převodu pro majitele účtu v mBank. Po odeslání objednávky budete přesměrování do zabezpečeného platebního rozhraní mBank – zde autorizujete platbu. Peníze nám jsou připsány během několika minut.
 
d) patba platební kartou
 
VISA
VISA Electron
Maestro
MasterCard 
 
Zabezpečení platební transakce prostřednictvim 3-D Secure:
 
údaje platební karty jsou zadávány přímo zpracovatelské bance
  
obchodník nemá přístup k údajům platební karty
  
přenos dat se uskutečňuje prostřednictvím zabezpečeného protokolu HTTPS, který tyto informace šifruje
  
přítomnost log Verified by Visa kartové společnosti Visa a MasterCard SecureCode kartové společnosti MasterCard zaručuje bezpečnou platbu v internetovém obchodě.
 
e) Platba hotově při osobním odběru na adrese firmy – viz. „kontatky“
 
 
6. Cena přepravy
 

Expresní balíková služba General Parcel:
 
Při platbě předem, kartou, online platbou:            80,- Kč

Při platbě dobírkou: + 30,- Kč
  

Česká pošta - Obchodní balík
 
Při platbě předem, kartou, online platbou:          90- Kč

Při platbě dobírkou: + 30,- Kč
 
Při objednávce nad 3000,- Kč doprava ZDARMA
 

7. Záruka
 
Záruční doba zboží, prodávaného na e-shopu, se řídí a je v souladu s platnou legislativou České republiky. Je-li kupující spotřebitel, je záruční doba na zboží 24 měsíců od jeho převzetí (není-li v záručním listě uvedená delší). Je-li na prodávané věci, jejím obalu nebo návodu k ní připojeném vyznačena v souladu se zvláštními právními předpisy lhůta k použití věci, skončí záruční doba uplynutím této lhůty.
 
Záruka se nevztahuje na opotřebení věci způsobeném jejím obvyklým užíváním.
 
Před prvním použítím je kupující povinnen prostudovat podmínky použítí výrobku, návod na obsluhu zboží (pokud je přiložen) popř. informace na krabičce nebo příbalovém letáku a následně se těmito informacemi řídit. Za vady způsobeném nesprávným použitím výrobku se záruka nevztahuje a prodávající za škody nenese žádnou odpovědnost.
  

8. Reklamace
 
Po převzetí zásilky doporučujeme zákazníkovi, aby ještě za přítomnosti doručovatele překontroloval její stav. Pokud je zjištěna neúplnost zásilky nebo mechanické poškození, je třeba vyhotovit a nechat si potvrdit zápis o škodě, nebo zásilku nepřevzít. Pokud tuto skutečnosti zjistíte později, kontaktujte nás na e-mail: obchod@pocitace-mobily.cz nebo na tel. číslo 720 637 000 a to nejpozději do 48 hodin.
 
Jde-li o vadu, kterou lze odstranit, má kupující spotřebitel právo, aby byla bezplatně, včas a řádně odstraněna. Prodávající je povinen vadu bez zbytečného odkladu odstranit. Není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, může kupující požadovat výměnu věci, nebo týká-li se vada jen součásti věci, výměnu této součásti. Není-li takový postup možný může kupující od kupní smlouvy odstoupit.
 
Jde-li o jiné vady neodstranitelné a nepožaduje-li výměnu věci, může kupující spotřebitel od smlouvy odstoupit.
 
Reklamace bude vyřízena nejdéle do 30-ti dnů od jejího uplatnění. V případě nedodržění tohoto termínu má kupující právo na výměnu věci za stejnou novou bezvadnou věc, nebo může od smlouvy odstoupit. Výběr mezi výměnou věci a odstoupením od smlouvy náleží kupujícímu.
 
Pokud byla reklamace oprávněná, má kupující právo na úhradu nutných nákladů, které mu vznikly v souvislosti s uplatněním reklamace (zejména náklady na dopravu reklamovaného zboží k nám).
 
Adresa pro uplatnění reklamace: 

S&S Trading CZ, s.r.o.
1. máje 116
385 01 Vimperk
 
informace na tel. 720 637 000 nebo e-mailu: obchod@pocitace-mobily.cz
 

9. Ochrana osobních údajů:
 
Veškeré údaje, které zde zákazník uvádí podléhají ustanovením z.č. 101/2000 Sb., Zákona o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších novel.
 
Provozovatel těchto stránek (který je zároveň provozovatelem elektronického obchodu) je správcem a současně zpracovatelem osobních údajů ve smyslu výše uvedeného zákona. Tyto stránky obsahují platné identifikační údaje provozovatele elektronického obchodu a aktualizovaný seznam kontaktů pro styk se zákazníky.
 
Veškeré nakládání s osobními údaji zákazníků se řídí z.č. 101/2000 Sb., Zákonem o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších novel a ostatními právními předpisy platnými na území ČR.
  

10. Odstoupení od smlouvy:
 
Kupující spotřebitel má právo v souladu § 53 odst. 7 Obč.Z. odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dní od převzetí zboží, pokud byla smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku. Toto právo neslouží jako způsob řešení reklamace zboží. Rozhodne-li se spotřebitel využít tohoto práva, musí odstoupení od smlouvy doručit prodávajícímu nejpozději do 14. dne od převzetí věci. Doporučujeme tak učinit nejlépe písemnou formou, která zajišťuje snazší prokazatelnost učiněného právního úkonu, kterým se smlouva ruší. 
 
Zboží je kupující spotřebitel povinen vrátit úplné, s kompletní dokumentací, nepoškozené, čisté, pokud možno včetně originálního obalu, ve stavu a hodnotě, v jakém zboží převzal. V případě, že bude vrácené zboží nekompletní či poškozené, může prodávající vrácenou kupní cenu snížit o tomu odpovídající částku. Při zaslání zboží zpět prodávajícímu doporučujeme spotřebiteli zboží zabalit tak, aby bylo během přepravy dostatečně chráněno proti znehodnocení. Peníze za vrácené zboží budou kupujícímu spotřebiteli vráceny do 30 dnů od účinnosti odstoupení od smlouvy kupujícího. Při odstoupení od smlouvy spotřebitel uvede, jakým způsobem požaduje vrácení kupní ceny.
 
Při odstoupení od smlouvy posílá kupující vrácené zboží na vlastní náklady. Zboží zaslané zpět formou dobírky nebude přijato.
 
Odstoupit od smlouvy bez udání důvodu nelze, pokud bylo zboží již částečně spotřebováno. Nelze také odstoupit od smlouvy na zboží, jehož charakter to vylučuje, zejména z hygienických důvodů.
Scroll
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace